Obowiazek kas fiskalnych w 2015

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a i do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w kwestia § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w pamięci fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i złożeniem zapłaty musi być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać stworzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są obsługiwane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte towary tworzy żyć pobierana w euro, w okresie gdy wartość sprzedaży będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.