Obrobka ubytkowa ppt

Obecnie jedną z najbardziej prostych obróbek materiałów metalowych jest obróbka ubytkowa. Daje ona na wykonanie odpowiednich kształtów oraz chropowatości, a też wymiarów dla danego produktu metalowego. Jej najbardziej atrakcyjnym typem jest frezowanie.

Obróbka ubytkowa Warto wiedzieć, iż obróbka ubytkowa kwalifikuje się na obróbkę skrawaniem oraz obróbkę erozyjną. Do obróbki skrawaniem możemy zaliczyć między innymi frezowanie cnc. To dopiero ta operacja obecnie prowadzona jest najczęściej na materiałach metalowych, nadając im chciane wymiary, kształt oraz chropowatość. Obecnie możemy wyróżnić między innymi operację frezowania obwodowego, do jakiego możemy zaliczyć rodzaj obróbki nazywany operacją przeciwbieżną oraz operacją współbieżną. Operacja przeciwbieżna polega na tym, iż krawędź tnąca naszego narzędzia zajmuje się w ruchu przeciwnym, niż posuw materiału. Z kolei operacja współbieżna polega na ostatnim, iż krawędź tnąca naszego narzędzia przemieszcza się w punkcie wspólnym z posuwem obrabianego materiału. Warto wiedzieć, że w zależności od sytuacji naszego materiału, a i od jego grubości, powinniśmy wybrać odpowiednie parametry operacji. Istnieje to wyjątkowo istotne, ponieważ obecnie materiały metalowe są ważnym elementem wielu urządzeń i maszyn, a jeszcze konstrukcji. Są teraz największą grupą materiałów inżynierskich.

Decydując się na tworzenie dowolnego przedmiotu lub półproduktu, warto wcześniej dobrze zastanowić się nad jego daniem. W niniejszym celu należy dobrze dobrać parametry obróbki i zdecydować jakiego sposób kształt chcemy nadać naszemu półfabrykatowi, a także jaką chropowatością powinien się charakteryzować.