Uziemienie wiki

Uziemienie to cała dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi obecne proces zwracający się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią dodatkowo w efekcie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie szanuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W strukturze uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i pozwalają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na swoją konstrukcję liczy się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego forma determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić stworzone dokładnie i robić oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim planu bierze się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być przeprowadzane z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu duża jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej i mogą ulec uszkodzeniu.